Arbetet med att utveckla fabriken fortskrider enligt plan!

Publicerat den .

Under veckan som gått har arbetet med att få våra nya silosar på plats inletts. Plattan, på vilken silosarna skall monteras, har börjat att gjutas. Vi räknar med att kunna slutföra detta arbete någon gång under nästa vecka, berättar Örjan Lindholm – ansvarig för arbetet.

Plattan_gjuts

Så fort silosarna är på plats kommer vår nya batch blandare att kopplas in. Denna kommer att spara både tid och resurser i företagets framtida tillverkningsprocesser. Följ oss gärna i vårt effektiviseringsarbete!