Bra resultat vid fullständig ISO-revision

Publicerat den .

Nyligen genomfördes den årliga och fullständiga ISO-revisionen av RISE Research Institutes of Sweden.

– Revisionen visade på ett väldigt gott slutresultat med enbart en mindre skrivelse som ska revideras. Det handlar om att säkerställa att vi följer de föreskrifter som finns för exempelvis spårbarhet, kvalitetssäkring, hygien, miljö och dokumentation. Även om vi dagligen bär dessa föreskrifter med oss är det alltid en viss anspänning inför en fullständig ISO-revision, säger Bernt Aspman (underhåll och personalansvar) som tillsammans med Jan Lauritzen (VD) fanns med vid revisionen.

Revisionen gällde ISO 9001 och ISO 22000. Förutom en lyckad revision kan även Bernt Aspman och hans kollegor se tillbaka på ett väldigt positivt 2017:

– Hela året har gått väldigt bra, inte minst hösten. Redan under november nådde vi årets budgetmål vi satt upp för antalet producerade kvadratmeter, så allt utöver är en ren bonus för oss. En ökad effektivitet är nog den främsta anledningen till goda resultatet.