Organisation

NBCAB är ett gammalt bolag i ny kostym. Med produktionsenhet i Söråker, strax norr om Sundsvall har verksamheten varit igång sedan 2004 men ingår sedan sommaren 2012 i STAGA Swedens bolagsportfölj.

Läs mer om ägarbytet…

Företaget drivs som en helt egen enhet men kan samtidigt dra nytta av de synergier och affärsmöjligheter som ett moderbolag medför.

Organisationstrad