Nordic Barrier Coating AB är nu kvalitetssäkrat enligt både ISO 9001:2015 och ISO22000

Publicerat den .

– Vi har alltid haft ett stort fokus på kvalitet i vår verksamhet. Certifieringen är ett sätt att tydligare visa att vi hela tiden arbetar strukturerat och seriöst med kvalitetsarbetet och att vi ligger i framkant när det gäller kvalitet, säger företagets VD Mikael Ollas.

ISO9001:2015 är den senaste, uppdaterade kvalitetsstandarden medan ISO22000 är en säkerhetsstandard för livsmedelssäkerhet.

– För vår del handlar ISO22000 om livsmedelssäkerhet med inriktning på förpackningsmaterial. Vi vill göra allt som står i vår makt för att leverera säkra produkter för förpackning av livsmedel både till våra kunder och slutkonsumenten. ISO22000 visar att vi håller internationell säkerhetsstandard på våra förpackningsprodukter. Certifieringen ger oss också möjlighet att expandera internationellt, säger Mikael Ollas.