Nytt affärssystem

Publicerat den .

Nu börjar vi arbetet med att byta ut vårt gamla, tungarbetade affärssystem. I slutet av oktober ska vårt nya, moderna systemt Monitor vara i full drift.

– Fördelarna med Monitor är många, både för oss och för våra kunder. Vi får en mycket bättre produktionsplanering och produktionsuppföljning. Vi blir ännu mer flexibla gentemot våra kunder genom en bättre och snabbare process, säger Mikael Ollas, VD för Nordic Barrier Coating AB.

Andra positiva funktioner hos affärssystemet är att arbetsmiljöarbetet kan införlivas och att reklamationshanteringen förbättras i den mån reklamationer någon gång skulle uppstå.

Nu startar det omfattande arbetet med att överföra information från det gamla systemet till det nya. Implementeringen pågår till månadsskiftet oktober/november, då det nya affärssystemet alltså ska vara helt drift.