Ökad användning av gröna barriärer

Publicerat den .

Nyligen genomfördes ännu en lyckad provkörning av BIO Polymerer. Vi har den senaste tiden fått allt fler förfrågningar på beläggning av så kallade gröna barriärer. Vi har arbetat hårt med utvecklingen av produkter med plaster byggda på icke fossilt bränsle. I provkörningen, som gick av stapeln under förra veckan, fokuserade vi på att testa olika gramvikter på en bärare av kartong. Vi testade dels förnyelsebara men även förnyelsebara samt komposterbara polymerer. Resultatet var mycket positivt och vi tror att vi, inom kort, kan öka andelen intäkter från försäljning med gröna barriärer.

Att användandet av BIO Polymerer i dag är relativt lågt är förmodligen ett resultat av att priset på denna gröna plast fortfarande är relativt högt. Vi arbetar ständigt med att förse marknaden med rätt produkt till rätt pris och som ett led i detta arbete har vi nyligen tagit in en ny leverantör av gröna polymerer. Tillsammans med denna hoppas vi kunna byta ut allt fler produkter belagda med vanliga plaster mot just BIO plaster.

För mer information, kontakta Sven Lundgren – Affärsutveckling