Ökade marknadsandelar

Publicerat den .

Sedan vi drog igång fabriken i augusti förra året har fokus legat på att testa och utvärdera kapaciteten i EX1. Extrudern ska i praktiken klara en maxbredd på 1920 mm och vårt mål har varit att kunna utnyttja denna fullt ut. Idag vet vi att vi klarar material inom spannet 800 – 1920 mm vilket har landat oss en hel del större affärer. Främst har vi tagit marknadsandelar inom segmentet jordbruk- och livsmedel men även inom segmentet förpackningar.

Det rör på sig en hel del inom samtliga segment även om livsmedel och förpackningar är de segment vi får flest förfrågningar inom. Vi ser också en ökad förfrågan efter material belagda med BIO Polymerer. Catharina Bergstrand, ansvarig för sälj och marknad på NBCAB berättar att företaget inom kort kommer att landa ett stort BIO konto, vilket innebär en intäktsfördelning som går helt i linje med våra önskade miljömål.

För mer information, kontakta Catharina Bergstrand – Marknad och försäljning