Produktserie för flowpack

Publicerat den .

NBCAB har lanserat en helt ny produktserie för flowpack. Vi har efter många utvecklingstimmar och tester skapat oss en bra kunskapsbank avseende packning av produkter i flowpackmaskiner med papper/plast laminat. Serien har utprovats  både praktiskt hos tryckare och producenter. De hinder som dykt upp har vi navigerat oss förbi och kan nu presentera flera olika lösningar beroende på hur man vill profilera sin slutprodukt. ”Color Me Green” serien kan givetvis appliceras på detta segment.

Kontakta Mikael Ollas för mer information.