Rask takt på utvecklingen av nya produkter

Publicerat den .

Utvecklingstakten av nya produkter går i en rasande fart. Vi har många förfrågningar och projekt i rullning. Främst handlar det om att vidareutveckla tekniska laminat till en mängd olika avsättnings-områden. Förutom förpackningar kan det vara tekniska lösningar till byggindustrin, där exempelvis den ena änden ska vara tät och den andra andas. Till fordonsindustrin ska produkten istället tåla ånga eller en viss temperatur.

– Egenskaperna hos dessa produkter kan vara vitt skilda. Dragstyrka och rivstyrka kan vara viktiga parametrar hos en produkt, medan det på en annan kan handla om att ett av skikten skall lossna vid ett givet tryck, säger NBC:s exportansvarige Johan Ollas.

Stora resurser satsas på just detta utvecklingsområde och ligger helt i linje med NBC:s strategi.

– Det är därför glädjande att första beställningen av ett helt nytt tekniskt laminat är under produktion. Så snart produkterna är klara ska de levereras i en fulladdad bil till iberiska halvön, säger Johan Ollas.