Silosarna har anlänt!

Publicerat den .

För att optimera PE flödet in till fabriken gjorde NBCAB nyligen en investering i 2 st aluminiumsilos. Silosarna, vilka kommer att kopplas in under kommande veckor, är ca 3 meter i diameter och 15 meter höga.

Nya_Silos

”Detta är en otroligt viktig pusselbit i vår utveckling som företag. I och med investeringen kan vi numer optimera utrymmet i våra lokaler samt få ett bättre flöde i hanteringen av olika polymerer. Målet är att en av silosarna enbart skall innehålla bioplast, något som ligger helt i linje med vår ambition att öka andelen intäkter från produkter med gröna barriärer” berättar Mikael Ollas, VD på NBCAB.

För mer information, kontakta Mikael Ollas – VD