Vi bygger ut!

Publicerat den .

Fabrik och lager i Söråker kommer att kompletteras med nya lagerbyggnader om totalt 1300 m2. Lagren byggs ut för att ytterligare effektivisera våra processer samt möjliggöra för effektivare lagring och logistik. Vår  tillväxt och ökade kapacitet kräver mer effektiva logistiklösningar och att vi bygger bort flaskhalsar, säger Mikael Sjölander som ansvarar för byggnationen hos NBC.

Vi räknar med att vara helt klara i mitten av december.