Vi certifieras enligt ISO 9001 och ISO 22000

Publicerat den .

Nordic Barrier Coating AB ska certifieras för livsmedelssäkerhet enligt ISO 22000 och kvalitetssäkras enligt ISO 9001. Certifieringsarbetet är igång och beräknas vara avslutat till årsskiftet.

Det ställs  höga krav på alla led i livsmedelshanteringen i Sverige, även för Nordic Barrier Coating, som tillverkar och levererar förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin.

Systematik, styrning och dokumentation är nödvändiga för att uppnå säkra produkter. I det här arbetet är ISO 22000 nästan ett krav i dag.

– Hittills har vi följt de normer som fastställts i direktivet Good Manufacturing Practice, men det blir enklare att till kunderna kommunicera vår omfattande livsmedelssäkerhet och höga standard genom en ISO 22000-certifiering, säger Nordic Barrier Coatings VD Mikael Ollas.

Nordic Barrier Coating är känt för sin höga kvalitet, både i tillverkning och leveranser. Med ISO 9001-certifieringen vill Mikael Ollas ännu tydligare markera att företaget är hängivet i att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar.

ISO-certifieringar är en stor och komplicerad process.

– Inte för att vi behöver göra speciellt stora åtgärder och förbättringar, utan för att det handlar om mycket dokumentation som ska göras. I ett senare skede ska också all personal utbildas i de olika certifieringarna för att säkerställa att alla jobbar efter de rutiner som gäller, säger Mikael Ollas.

Till sin hjälp i certifieringsarbetet har Nordic Barrier Coating konsultföretaget Inspectera.

– Nordic Barrier Coating är en väldigt ambitiös och målmedveten kund. De var väl förberedda när vi kom och de har ett stort engagemang där de verkligen ser vilka värden certifieringarna har för företaget. Då blir det väldigt bra, säger konsulten Anne Larsson.

Hon förklarar att det finns mycket tid för företagen att spara genom att anlita certifieringsexperter.

– Vi sitter på en unik kompetens vad gäller dokumentation. Många överarbetar och spiller tid, andra måste komplettera, vilket också tar tid. Vi gör rätt saker från början och fungerar som länken mellan det teoretiska och praktiska arbetet.