”Vi gör en offensiv ökning av vår budget för 2018”

Publicerat den .

Det är mycket på gång på NBC under det nya året. VD Jan Lauritzen:

– Idag installerar vi en ny och modernare kompressor som kommer att reducera vår elförbrukning med upp till 15 procent. Under första kvartalet kommer vi också att installera ett nytt affärssystem som ger oss ett bättre planeringsverktyg och en förbättrad lagerstyrning.

Jan berättar också att NBC ständigt vidareutbildar personalen och kontinuerligt uppgraderar maskinparken för att öka effektiviseringen.

– Vi gör en offensiv ökning i vår budget med 15-20 procent jämfört med 2017. Vi kommer att nå vår satta budget tacka vare de effektiviseringar jag just nämnt och genom att fortsätta utveckla spännande flerlaminatsprodukter till våra kunder, säger Jan Lauritzen.