Color Me Green – en palett av möjligheter

NBCAB vill vara en ledande kraft när det gäller plaster byggda på icke fossila bränslen och dess användning.

Med kunskap följer även ansvar, för både miljö och samhälle – idag och imorgon. Att arbeta med tekniska papper och plaster innebär ett extra stort ansvar. Att bidra till att minimera den  globala uppvärmningen är idag ett måste för alla företag.  Vi är alla delaktiga i att bygga ett hållbart samhälle och ser det som en självklarhet att som företag ta vårt fulla ansvar och värna om miljön.

Sedan 2007 har vi, med stor framgång,  bedrivit  utveckling av gröna barriärer. Vi tycker att det finns en skyldighet som stor förbrukare av plast, byggt på fossila bränsle, att minska detta användande. Genom detta arbete har vi utvecklat vår ”Color Me Green” serie, en lösning avsedd för kunder som vill arbeta med klimatsmarta alternativ till vanliga plaster.

IDAG
Förutom vanliga polymerer (byggt på fossilt bränsle) använder vi oss idag av förnyelsebara såväl som komposterabara bio polymerer i processen och vi arbetar aktivt för att utveckla dessa, både gällande kostnadsbilden och dess barriäregenskaper.

Vara_polymerer

I MORGON
Plaster byggda på icke fossila bränslen är framtiden och vi ska arbeta hårt för att en allt större del av intäkterna ska komma från dessa typer av polymerer. Det kortsiktiga målet är att 10% av intäkterna skall komma från försäljning av våra ”Color Me Green” produkter och vi siktar på att inom kort öka upp denna siffra till 30%. Vi ser idag en stark trend gällande användandet av bio polymerer och vårt mål är att förse marknaden med rätt produkt till rätt pris.

Läs mer om vårt miljöarbete…

COLOR ME GREEN
Vår ”Color  Me Green” serie är framtagen och designad för att underlätta för våra kunder i valet kring klimatsmarta alternativ till vanliga plaster. Hur grönt du vill gå är helt och hållet upp till dig som kund.

Förutom vanliga polymerer, kan du som kund kan idag välja mellan:

  • Förnyelsebara polymerer
  • Komposterbara polymerer
  • Förnyelse- och komposterbara polymerer

Det förnyelsebara alternativet består vidare av tre olika varianter som alla är mer eller mindre förnyelsebara, tillsammans bildar de vår Novusserie.

Var_Coler_Me_Green_serie

Vill kunden gå den mest klimatsmarta vägen erbjuder vi en plast som både är förnyelsebar OCH komposterbar. Genom att kombinera komposterbar plast med någon av våra förnyelsebara alternativ ger detta en mer eller mindre miljövänlig lösning, en serie produkter som fått namnet Retro.

Color Me Green skalan
Denna skala är skapad för att underlätta för våra kunder i valet mellan våra biopolymerer. Valet är helt och hållet avgörande av vilken miljöetikett kunden vill sätta på sina produkter.  Ju högre procentsats, ju mer miljömedveten slutprodukt.

Color_Me_Green_skala

Vill du få hjälp att välja bland våra lösningar alternativt genomföra en provkörning, är du välkommen att kontakta oss.