Jordbruk och livsmedel

Inom segmentet jordbruk och livsmedel har vi valt att lägga stor vikt vid hygien och hållbarhet, två viktiga hörnstenar när man arbetar med material avsedda för jordbruk samt kontakt med livsmedel.

Förseglingspolymerer inom jordbruks- och livsmedelsindustrin tas fram för i huvudsak två ändamål:

Matens färskhet, doft och smak bevaras i och med detta avsevärt mycket längre samtidigt som innehållets hållbarhet förlängs betydligt.

Inom detta segment arbetar vi b.la. med följande produkter:

Jordbruk

 • Geotextil
 • Markduk
 • Blompapper
 • Växtskydd
 • Odlingsduk
 • Reflekterande markduk
 • Absorberande markduk

Livsmedel

 • Förpackningar för livsmedel, snabbmat samt bagerier
 • Laxbrickor
 • Tallrikar
 • Muggar
 • Wrappapper

Vill kunden höja marknadsvärdet på produkterna, och i och med detta bli mer konkurrenskraftig, kan vi vara behjälpliga med detta. I vårt in-line tryck är det endast fantasin som sätter gränserna.

Givetvis tar vi hänsyn till miljön genom hela processen.

Läs mer om våra miljökrav…

Inom detta segment arbetar vi bland annat med material så som plast, non-woven, papper, kartong och aluminium.