Legotillverkning

Legotillverkning är det segment vi arbetat längst inom. Det är ett praktiskt sätt för dig att förlägga delar av din produktion eller efterbearbetning  hos oss, där du kan dra fördel av den specialkompetens vi besitter men där det samtidigt är du som fortfarande ”äger” slutprodukten.

Ingen kan vara bäst på allt och det samma gäller för företag. För att tillverka de typer av avancerade produkter som dagens marknad efterfrågar krävs ibland en rad avancerade tekniker. Vi vet att våra kunder inte alltid har det utrymme, den tid eller den kompetens som behövs för att hantera varje del av tillverkningsprocessen. Vi tror att om våra kunder får fokusera på sin kärnverksamhet  och låter oss göra det samma kan vi tillsammans producera produkter av högsta kvalitet.

HUR?
Efter att du kontaktat oss genomför vi en enklare behovsanalys där vi tillsammans tittar på era önskemål och bedömer hur vi på bästa sätt kan utnyttja våra processer. Kort därefter tar vi fram förslag på hur vi genom PE-extrudering och/eller laminering kan skapa just de egenskaper ni efterfrågar. Vid produktionsstart finns därför varje del med i beräkningen. På så sätt kan vi förutse varje steg, och enkelt bedöma de kostnader samt den tid det kommer ta fram tills dess att produkten är färdig för leverans.

VARFÖR?
Anledningarna till att en produkt inte tillverkas från början till slut på ett ställe kan vara många, men ofta handlar det om brist på tre punkter:

  • Kompetens
  • Pengar
  • Tid

En och samma produkt kräver idag så pass många moment att de kompetenser som behövs sällan är samlade under ett och samma tak. Dessutom tillverkar våra kunder många olika produkter av stora volymer samtidigt, och då är det svårt att hinna med alla delar. Däremot har kunden många gånger rätt kontakter, inköpskanaler och en vilja att behålla kontrollen över så stor del av processen som möjligt.

F&U
Tillsammans med kunden tar vi gärna fram nya typer av produkter alternativt vidareutvecklar de befintliga.  Till hjälp tar vi forsknings- och utvecklingsavdelningen på vårt moderbolag, STAGA Sweden AB.

Läs mer om de synergieffekter vårt samarbete med STAGA Sweden innebär…