Nyheter

NBC nu även FSC® certifierat

Publicerat den .

NBC är numer certifierat enligt FSC® MIX.

Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global, icke-vinstdrivande organisation som främjar ansvarsfull skogsförvaltning över hela världen.

Välkommen med din order!

NBC har genomfört hjärt-byte

Publicerat den .

Sedan mitten av december så har vi på NBC byt ut alla drifter, dvs. själva hjärtat i vår maskin är nu av senaste modell, vilket säkerställer ytterligare många år av säker och tillförlitlig drift.

Det är ett stort ingrepp, som gick bra trots en smärre försening här på slutet meddelar Urban Winberg, VD. Vi tackar våra kunder för visad förståelse, nu är det full fart framåt igen.

Ny rullmaskin till NBC

Publicerat den .

NBC investerar i en ny omrullningsmaskin, maskinen levereras under v 44 och väntas stå färdig för full drift under v 47. Maskinen är producerad av Restatic och är 1850 mm bred.

”Investeringen i en ny omrullningsmaskin är nödvändig för att klara av de nya affärer som vi har på ingång, bland annat ett större omrullningsprojekt som kommer att startas upp under januari 2023 samt de ökade volymerna vi ser som en följd av vårt projekt kring biobarriärer”, säger Johan Ollas, säljansvarig.

Som en del av effektiviseringen kring efterbearbetningen så investeras även i en ny pelarlyft för färdigkonverterade rullar.

NBC bygger ny maskin för biobarriärer och ny lagerhall

Publicerat den .

NBC har påbörjat bygget av den nya biobindemedelslinjen som väntas vara klar för produktion under 4e kvartalet 2022.

Maskinen är knappt 2 meter bred och beräknas kunna producera cirka 10.000.000 m2 per år i full drift. Enligt Urban Winberg, VD på NBC, så är maskinen främst tänkt till att göra provkörningar och i ett första steg kommersialisera det utvecklingsarbete kring biobarriärer som NBC jobbat med sen 2019.

I samband med detta byggs också en ny lagerhall om cirka 1000 m2 för färdigvara som väntas stå färdig i december 2022.

NBC deltar i projekt kring plastfria förpackningar

Publicerat den .

PulPac, Nordic Barrier Coating (NBC) och OrganoClick har beviljats ​​ekonomiskt stöd för fortsatt utveckling av 100 % biobaserade, plast- och PFAS-fria barriärer och material för krävande livsmedelsförpackningar. Utvecklingsprojektet finansieras av det svenska strategiska innovationsprogrammet BioInnovation som är finansierat av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Efter det tekniska genombrott som uppnåddes i en förstudie 2021, kommer konsortiet att fortsätta projektet som fokuserar på att ta fram miljövänliga vatten- och/eller fettbeständiga barriärer specialiserade på DMF (torrformerad fiber) som är kommersiellt redo.

Viktor Börjesson, Chief Partnership Officer på PulPac kommenterar, ”Vi är mycket stolta över de genombrott som uppnåtts inom BioInnovation med våra partners. Den kombinerade prestandan och skalbarheten i OrganoClicks kemi i kombination med NBC:s dynamiska förmåga att tillverka specialiserade material gör detta till ett mycket viktigt projekt. DMF avser att förändra fibergjutning, och göra det möjligt att tillverka pappersförpackningar utan att slösa med värdefulla resurser såsom vatten eller energi samt minska koldioxidutsläppen avsevärt, till en konkurrenskraftig produktionskostnad. Dessa produkter blir plastfria, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara – mycket viktiga egenskaper för våra kunder.”

Dan Blomstrand, VP Biocomposites på OrganoClick AB, kommenterar ”Vi är mycket angelägna om att fortsätta bygga vidare på det tekniska genombrott som nåddes i steg 1 av detta BioInnovation-program. De potentiella marknaderna som möjliggörs inom förpackning och engångsprodukter för torrformad fiber från PulPac med våra 100 % biobaserade och hemkomposterbara barriär- och bindemedelsprodukter är enorma.”

Urban Winberg, VD på Nordic Barrier Coating AB, kommenterar ”Den ömtåliga konsten att designa material och kombinera funktioner från OrganoClicks kemi anpassad för torrformerad fiber har gett mycket spännande möjligheter som visades i förra årets tekniska genombrott. Vi kan nu investera i infrastruktur och industriell kapacitet för att kommersiellt skala upp de upptäckta lösningarna och för att tillgodose DMF:s globala spridning.”

Solar Powered Production

Publicerat den .

During 2021 we have as a part of our green initiative completed our new solar power plant to support our production sites electricity needs.

From the first of August the solar power plant started feeding the property with green electricity and the complete system contains a total of 1075 solar panels placed on the roof or our production site. Our system generates a maximum effect of 330 kwh. In full capacity, solar power represents up to 36% of all electrical needs in our production plant, when all machines are running at full speed.

We are now also tracking the percentage of solar power used in specific production of a specific order or reel. So if requested by customer a sun percentage logo can be added onto the reel label

Targets for next year is to generate a total of 300 000 kwh, this can be translated into:

CO2 Reduction: 300 ton

Save std Coal: 120 ton

Trees: 16 000

This is a step in the right direction to make us more sustainable.

Marcus Karlsson, Plant manager
Marcus.karlsson@nbcab.se
+46-707 96 01 16