Utveckling

På NBC är vi duktiga på material, både bärarmaterial och barriärmaterial, och hur dessa kombineras på bästa sätt, för att klara de krav som våra kunder ställer på produkten de köper.

För att kunna erbjuda högkvalitativa produkter som är anpassade för våra kunder som finns över hela världen, så är det nödvändigt att inte bara följa utvecklingen utan att faktiskt driva den framåt. Det händer hela tiden mycket på materialsidan och vi är duktiga på att hitta nya materialkombinationer som dessutom är kostnadseffektiva.

Eftersom vi sällan producerar standardprodukter, så krävs ett nära samarbete tillsammans med våra kunder och partners, och att utveckla produkter helt efter kundens specifika önskemål ställer stora krav, då varje specifikation är kundunik. De senaste åren har vi lagt stort fokus på att utveckla mer miljövänliga produkter, det kan göras både genom att använda nya material, men även genom att göra befintliga produkter lättare och mer effektiva.

Den enskilt största utvecklingsområdet för NBC de kommande åren är utvecklingen och driftsättningen av vår nya maskinlinje för biobarriärer. Vi har skräddarsytt vår egen maskin utifrån de krav våra kunder ställer och ambitionen är att bygga ytterligare en maskin för biobarriärer inom kort.