F&U

För att kunna erbjuda högteknologiska produkter som är anpassade för den svenska och europeiska marknaden är det nödvändigt att inte bara följa utvecklingen utan att faktiskt driva den framåt.

När vi tar fram nya typer av segment och kundunika produkter drar vi därför nytta av STAGAs erfarenheter inom just forskning och utveckling.

På deras F&U avdelning arbetar de dels med utveckling av produktfloran, såsom till exempel produktoptimeringar och certifieringar, men även med att öka förståelsen för hur produkter samverkar och hur de bör användas för bästa resultat.

Vi har i och med detta en unik möjlighet att, i ett nära samarbete tillsammans med våra kunder, utveckla produkter helt efter deras specifika önskemål.