Policy för kvalitet- och livsmedelssäkerhet

NBC är och skall vara en flexibel partner för sina kunder. Kvalitet och livsmedelssäkerhet är högt prioriterat av oss och skall genomsyra hela produktionsflödet. Vi kompromissar inte med livsmedelssäkerhet och all personal ansvarar för att våra kunder tryggt kan använda våra produkter.

Kvalitativa och säkra produkter har sin grund i vårt kvalitetsledningssystem, där också ständig utveckling och förbättringar möjliggörs.

Som ett minimum ska vi leva upp till de krav som ställs i lagstiftning, av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder.

Vår kommunikation med kunder och affärspartners ska vara öppen och effektiv. Vid en eventuell risk informeras alla berörda aktörer och produkten plockas bort ur sortimentet.