Vision och kärnvärden

100 % nöjda kunder är vår främsta vision och vår strategi för att nå dit är att helt enkelt vara proaktiva och identifiera marknadens behov redan innan de uppstår. På så sätt ska vi erbjuda marknadens bästa produktionsprocess inom PE-extrudering på papper, non-woven och plast samt leverera produkter i rätt skick, till rätt plats, i rätt tid.

För att detta ska fungera krävs att alla medarbetare sätter kunden i fokus och är lyhörda för dennes behov, uppträder professionellt och håller vad de lovat.

Våra kärnvärden

 

Vision

Affärsidé

”Nordic Barrier Coating AB skall arbeta med PE-extrudering på papper, plaster och non-wovenmaterial samt marknadsföra färdiga produkter för krävande och medvetna kunder i valda slutanvändningsområden och segment. Företaget skall sätta nya standarder inom företagets samtliga produktområden samt segment”

Vision

”Vi skall uppfattas som Europas främste leverantör av PE-extrudering på papper, non-woven och plast. Genom högkvalitativa produkter, flexibilitet och marknadens högsta servicenivå och innovativa lösningar ska vi ha 100 % nöjda kunder och på så sätt skapa en stabil tillväxt och utveckla marknaden i valda produktsegment”