Hitta rätt bland våra produktsegment

Vi besitter spetskompetens inom extrudering på framförallt papper, plast och non-woven. När du som kund väljer att inleda ett samarbete med oss på NBC gör du det främst för att vi har marknadens vassaste kunnande kring PE-extrudering. I kombination med vårt flexibla arbetssätt, vår pålitlighet och vår professionalitet gör det oss till det självklara valet inom vår bransch.

Läs mer om NBCAB…

För att förtydliga vilka typer av material vi arbetar med;

  • Papper: Kraftpapper, kartong, bestruket och obestruket finpapper, LWC, MVC, Newsprint m.m.
  • Non-woven: Spunbond, wet-laid, spun-lace, needlepunched m.m.
  • Plast: LDPE, HDPE m.m.
  • Övriga: Aluminiumfolie m.m.

För oss är det viktigt att inte bara arbeta med dagens extruderingsteknik utan att leda utvecklingen av denna framåt. I dag, då miljöfrågorna står högt upp på de flesta företags agendor, är det viktigt att kunna erbjuda ett klimatsmart alternativ. Innovationer, forskning och utveckling leder fram till nya intressanta lösningar som förenar funktion med bättre miljöprestanda. På NBC har vi valt att att ta ett steg längre, nämligen att fokusera på miljövänliga polymerer. Vi anser att vi, som storförbrukare av plaster byggda på fosssila bränslen, har en en skyldighet att minska detta användande. Inom samtliga segment kan vi idag erbjuda förseglingspolymerer med bioplast.

Vår styrka ligger i vår flexibilitet, vilket gör att vi ogärna låser fast oss i färdiga produkter. Dette ger ett brett utbud vilket kräver ordning och reda. För att lättare kunna ge dig rätt service och stöd har vi delat in oss i fyra olika segment: industri, legotillverkning, jordbruk och livsmedel samt förpackningar. En del av segmenten är nära besläktade och känner du dig osäker på vilket segment du tillhör är du välkommen att höra av dig, varje segment har en dedikerad kontaktperson. Det är du som kund som, tillsammans med oss, sätter mallen för dina färdiga slutprodukter.

Vi har tagit fram en produktsegmentskarta som underlättar för dig då du vill fördjupa dig i vår verksamhet:

logo-industri

Industri

Vi tror att du som kund arbetar inom tung industri, på pappersbruk, inom bilindustrin, inom skogsindustrin eller på stålverk.

Läs mer…


logo-legotillverkning

Legotillverkning

Vi tror att du som kund behöver hjälp med att förändra eventuella egenskaper på ditt material. Alternativt eller i kombination med att du behöver hjälp med vidareutveckling av dina material.

Läs mer…


logo-jordbruk-livsmedel

Jordbruk och Livsmedel

För dig som arbetar mot eller med livsmedel och jordbruk, där hygien, hållbarhet och användarvänlighet står i fokus.

Läs mer…


logo-forpackning

Förpackningar

För den kräsne kunden som inte bara vill erbjuda en bra skyddslösning utan även är intresserad av att stärka sin marknadsposition.

Läs mer…