Förpackningar

På NBCAB är vi specialiserade inom PE-beläggning på pappers- och förpackningslösningar, på allt från industriförpackningar till livsmedelsförpackningar.

VAD?
Vi har lång erfarenhet av att tillverka material avsedda för förpackningsindustrin. Våra kunder verkar inom en rad olika verksamhetsområden, allt från livsmedelsbranschen till läkemedelsindustrin. Varje bransch ställer sina unika krav på våra lösningar och tillsammans skapar vi de rätta förutsättningarna.

HUR?
Genom att kombinera rätt material med rätt beläggning kan vi skapa precis de förutsättningar som våra kunder efterfrågar. Det primära syftet i vårt arbete är givetvis att göra material avsedda för att skydda innehållet i förpackningen och samtidigt förlänga dess livslängd.

Vi tar även fasta på att emballaget är den första kontakten slutanvändarna har med produkten. Genom att kombinera form och tryck med rätt material kan kunden enkelt förstärka sitt budskap och därigenom bli mer konkurrenskraftig på marknaden. Vi har ett in-line tryck vilket vi enkelt kopplar till i extruderingsprocessen. Med lång erfarenhet av tryckteknik på olika typer av  material har vi förfinat våra tryckcykler på NBCAB.

Inom detta segment arbetar vi bland annat med följande material:

  • Plast (LDPE, PP, HDPE, BIO-plast) (Klar eller pigmenterad)
  • Non-woven
  • Papper
  • Kartong
  • Aluminium

Genom att kombinera dessa basmaterial, via extrudering eller genom laminering kan vi erbjuda marknaden nya och innovativa lösningar som bäst stämmer överens med deras förpackningsbehov.

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR
Tror att allt fler kunder kommer att ställa allt hårdare krav på morgondagens förpackningar. Vi ser idag en stark trend gällande användandet av BIO Polymerer och vårt mål är att förse marknaden med rätt produkt till rätt pris.. Vi använder oss idag både av förnyelsebara samt komposterabara polymerer i processen och vi arbetar aktivt för att utveckla dessa vidare, både gällande kostnadsbilden och dess barriäregenskaper.

På NBCAB tar vi givetvis alltid hänsyn till miljön…