Press

Tvärnit i fordonsbranschen – då blev sjukvårdsmateriel räddningen

https://www.di.se/nyheter/tvarnit-i-fordonsbranschen-da-blev-sjukvardsmateriel-raddningen/

 

Genombrott med OrganoClicks förpackningsbarriärer för PulPacs torrformningsteknik i BioInnovationsprojekt

https://www.di.se/pressreleaser/2021/10/19/organoclick-ab-genombrott-med-organoclicks-forpackningsbarriarer-for-pulpacs-torrformningsteknik-i/

 

PulPac, Nordic Barrier Coating och OrganoClick har beviljats medel från BioInnovation för att utveckla PFAS- och plastfria barriärer för livsmedelsförpackningar

https://www.di.se/pressreleaser/2022/05/10/organoclick-ab-pulpac-nordic-barrier-coating-och-organoclick-har-beviljats-medel-fran-bioinnovation/

 

STAGA Sweden stärker sin ställning som leverantör av tekniska papper och non-wovenprodukter

2 juli, 2012

STAGA Sweden AB offentliggör idag, måndagen den 2 Juli 2012, att uppköpet av konkursboet Swecoat Timrå AB är genomfört. Genom inkråmsförvärvet tydliggör STAGA Sweden sin roll som en ledande aktör inom utveckling och produktion av tekniska papper och non-woven produkter. Sammanslagningen medför en förstärkning av det samlade kunderbjudandet på den nordiska marknaden.

STAGA Sweden stärker sin ställning som leverantör av tekniska papper och non-wovenprodukter

Ladda hem pressreleasen

För mer information, kontakta Sven Lundgren – Affärsutvecklare

 

SCA Ortviken tar hjälp av Nordic Barrier Coating för att uteckla nya typer av produkter

14 november, 2012

I jakten på att bredda sitt produktutbud har SCA ortviken valt att inleda ett samarbete med NBCAB. Samarbetet med Nordic Barrier Coating går ut på att ta fram en produkt där baspapper producerat på Ortviken beläggs med en tunn film av plastmaterial. Samarbetet, vilket sker på NBCABs anläggning, har redan skapat produktnyheter, säger Hans Pettersson – chef för avdelningen Affärsutveckling Nya Produkter på Ortiviken.

Artikeln är hämtad från SCA Ortviken

Ladda hem pressreleasen

För mer information, kontakta Sven Lundgren – Affärsutvecklare