NBC bygger ny maskin för biobarriärer och ny lagerhall

Publicerat den .

NBC har påbörjat bygget av den nya biobindemedelslinjen som väntas vara klar för produktion under 4e kvartalet 2022.

Maskinen är knappt 2 meter bred och beräknas kunna producera cirka 10.000.000 m2 per år i full drift. Enligt Urban Winberg, VD på NBC, så är maskinen främst tänkt till att göra provkörningar och i ett första steg kommersialisera det utvecklingsarbete kring biobarriärer som NBC jobbat med sen 2019.

I samband med detta byggs också en ny lagerhall om cirka 1000 m2 för färdigvara som väntas stå färdig i december 2022.